Terms and conditions

FREELANCE SOPHIE

Huyghelier Sophie

Benedictijnenstraat 84

8310 Assebroek

info@freelancesophie.be
BTW nummer BE0670734313

Openingsuren
Maandag – Vrijdag: Online
Zaterdag – Zondag: Offline

 

ALGEMEEN
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen klant en Freelance Sophie.

Bij een overeenkomst tussen klant en Freelance Sophie, gaat de klant akkoord met deze voorwaarden.
Daarom dat elke bestelling via onze website op de site moet worden aangevraagd.
Bij bestelling via mail dient de klant zelf de algemene voorwaarden door te nemen. Bij bestelling gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

GEGEVENS KAART
De klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van (spellings)fouten. Na het akkoord van de klant is Freelance Sophie niet verantwoordelijk voor de juistheid van gegevens.
Om schrijffouten te vermijden worden de nodige gegevens (naam, geboortedatum, gewicht en lengte) vlak na de geboorte per sms, mail of whatsapp doorgestuurd. 
Wanneer de klant een geboortekaartje op maat wil en hiervoor tekst of beeldmateriaal aanlevert, is hij/zij zelf verantwoordelijk voor het gebruiksrecht en de kwaliteit.

ANNULEREN
Indien u een bestelling wil annuleren dient u dit binnen 24 uur na het plaatsen van uw bestelling te doen via e-mail info@freelancesophie.be
Indien de geboortekaartjes of gepersonaliseerde items al in productie zijn, dient het volledige bedrag betaald te worden.

DRUKWERK
Freelance Sophie werkt samen met betrouwbare partners. Toch kan Freelance Sophie niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten door derden. Bij problemen neemt u best binnen de 24u contact op met Freelance Sophie zodat er kan gekeken worden naar een gepaste oplossing.

AANSPRAKELIJKHEID
De totale aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan de totale prijs die de klant betaald heeft voor het schadegeval. Freelance Sophie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diensten van derden (postorderbedrijf, drukker).

KLACHTEN 
Indien de geleverde geboortekaartjes/huwelijkskaartjes niet naar wens zijn, dient de klant binnen de 24 uur na ontvangst contact op te nemen met Freelance Sophie. Dit kan gebeuren via mail.

PRIJZEN 
Prijzen op de webshop zijn steeds in euro’s. Alle artikelen (21% BTW), behalve voedingswaren hebben een tarief van 6% BTW.
De auteursrechten van Freelance Sophie worden beheert door Creative Shelter. Zij sturen een factuur voor de ontwerpkost naar jou toe via mail. Het drukwerk en alternatieve doopsuikers worden gefactureerd van mijn kant uit ook via mail.

BETALING
Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijtrente verschuldigd van 10% op het factuurbedrag. 

LEVERING
De levering van geboortekaartjes/huwelijkskaartjes gebeurt voor digitaal drukwerk binnen de twee werkdagen na het doorsturen van de gegevens.

De tijd van levering van ambachtelijk drukwerk wordt steeds op voorhand met de klant afgesproken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen bij het postorderbedrijf waardoor de levering vertraging op loopt en kunnen hier bijgevolg in geen geval aansprakelijk voor gesteld worden. Dit kan zijn: stakingen, disfunctioneren van leveranciers, … .

Bpost rekent 1 werkdag voor het afleveren van jouw pakket. Het kan zijn dat het soms langer onderweg is door onvoorziene omstandigheden.

De klant zorgt er bij het ingeven van een leveringsadres voor dat er iemand aanwezig kan zijn op dit adres. Bij afwezigheid neemt de koerier het pakket weer mee en wordt het pakket op een andere werkdag geleverd of is uw pakket beschikbaar in een afhaalpunt. Freelance Sophie kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een latere levering.

Het is ook mogelijk om de geboortekaartjes af te halen in Brugge. Gelieve mij hier van op voorhand te verwittigen.

RETOUR
Aangezien Freelance Sophie steeds gepersonaliseerde items maakt is er geen mogelijkheid tot retourneren van goederen. 

PRIVACY
Uw persoonsgegevens worden door Freelance Sophie verwerkt voor klantenbeheer, op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien je niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@freelancesophie.be. 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). 

AUTEURSRECHT
Op alle afbeeldingen die je op deze site vindt, rust auteursrecht. De ontwerpen mogen nooit nagemaakt, verspreid of vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Freelance Sophie. 
Het ontwerp van ieder geboortekaartje/huwelijkskaartje blijft eigendom van Freelance Sophie.

WIJZIGING
Freelance Sophie is ten alle tijden gerechtigd deze “Algemene Voorwaarden” te wijzigen.